Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 1. 3. 2016


č. 8/ZMČ/2016


Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2016Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2016 dle přílohy č. 1

objem příjmů 270.789,40 tis. Kč

objem výdajů 314.491,30 tis. Kč

běžné výdaje 217.687,30 tis. Kč

kapitálové výdaje 96.804,00 tis. Kč

financování 43.701,90 tis. Kč


2. návrh finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2016 dle přílohy č. 2


3. limit objemu mzdových prostředků na platy zaměstnanců ve výši 57.850 tis. Kč


4. rozpočtový výhled do roku 2021 dle přílohy č. 3


5. zmocnění pro Radu městské části Praha 14:


a) k provádění rozpočtových opatření u příjmů, u běžných výdajů do výše 5 mil . Kč a u kapitálových výdajů do výše 10 mil . Kč


b) k provádění rozpočtových opatření vyplývajících z poskytnutých účelových dotací do rozpočtu MČ Praha 14 ze státního rozpočtu, státních fondů a fondů EU nebo z rozpočtu HMP bez omezení

O těchto úpravách bude Rada městské části Praha 14 vždy informovat Zastupitelstvo městské části Praha 14

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: OŘEŠ, odbory úřadu, příspěvkové organizace