Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 13. 12. 2016


č. 64/ZMČ/2016


k návrhu navyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2017 Oblast 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé městské části - MA 21 a podpora činnosti tělovýchovných zařízeníZastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. vyhlášení dotačníhoprogramu městské části Praha 14 na rok 2017 pro oblast 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ -místní Agendy 21a podpora činnosti tělovýchovných zařízení v celkové výši 1.600.000 Kč podle příloh č. 1 - 3 tohoto usnesení s tím, že konečné přidělení prostředků podléhá schválenému rozpočtu městské části Praha 14


2. znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ -místní Agendy 21a podpora činnosti tělovýchovných zařízení podle přílohy č. 4 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2017 Oblast 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ -místní Agendy 21 a podpora činnosti tělovýchovných zařízení

T: ihned


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KS OSPK, OŘEŠ, OPKČ