Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2021


č. 103/ZMČ/2021


k návrhu na podání žádosti o odnětí pozemku parc. č. 1168, k. ú. Kyje,

ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14


Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


podání žádosti o odnětí pozemku parc. č. 1168, k. ú. Kyje, ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit podání žádosti o odnětí pozemku parc. č. 1168, k. ú. Kyje, ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 odboru evidence nemovitostí MHMP


T: 20. 2. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM