Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2021


č. 104/ZMČ/2021


k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemku

parc. č. 2665/153, parc. č. 2665/189, parc. č. 2665/154 v k. ú. KyjeZastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemku parc. č. 2665/153, parc. č. 2665/189, parc. č. 2665/154, k. ú. Kyje, s Bytovým družstvem Jahodnice 1285, IČO: 284 21 817, podle předložené přílohy č. 4


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemku parc. č. 2665/153, parc. č. 2665/189, parc. č. 2665/154, k. ú. Kyje, s Bytovým družstvem Jahodnice 1285, IČO: 284 21 817

T: 26. 2. 2022Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM