Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2021


č. 81/ZMČ/2021


k návrhu na jmenování člena kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14Zastupitelstvo městské části Praha 14I. j m e n u j e


Vladimíra Diviše do funkce člena kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


 
Na vědomí: KÚ - PO