Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2021


č. 82/ZMČ/2021


k návrhu na zvolení předsedy a členů kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14Zastupitelstvo městské části Praha 14I. z v o l i l o

předsedu kontrolního výboru: Ing. Jan Adámek


členy kontrolního výboru: Jaroslav Mikel

Lukáš Trs


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


informovat předsedu a členy kontrolního výboru o jejich jmenování do funkcí


T: 4. 1. 2022


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KÚ - PO, tajemník KV ZMČ Praha 14