Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2021


č. 83/ZMČ/2021


k návrhu na zvolení předsedy a členů finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14Zastupitelstvo městské části Praha 14I. z v o l i l o

předsedu finančního výboru: Ing. Veronika Bušová, MBA


členy finančního výboru: Bc. Petr Vítů

Mgr. Petr Vršecký

Ing. Jiří Klíma, MBA

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


informovat předsedu a členy finančního výboru o jejich jmenování do funkcí


T: 4. 1. 2022


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KÚ - PO, tajemník FV ZMČ Praha 14