Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2021


č. 84/ZMČ/2021


k pověření členů ZMČ Praha 14 k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželstvíZastupitelstvo městské části Praha 14I. p o v ě ř u j e

k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství své členy:

Ing. Petr Hukal, DiS., Ph.D.

Mgr. Irena Kolmanová

Mgr. Radek Vondra

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


 
Na vědomí: KÚ - PO, OŘEŠ