Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2021


č. 87/ZMČ/2021


k uzavření Memoranda o spolupráci pro lokalitu Klánovická. k. ú. HloubětínZastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e


uzavření Memoranda o spolupráci pro lokalitu Klánovická se spol. CENTRAL GROUP 70. investiční s.r.o.


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit uzavření Memoranda o spolupráci pro lokalitu Klánovická se spol. CENTRAL GROUP 70. investiční s.r.o. IČO 49704389.

T: 2022Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM, OPKČ, OŘEŠ