Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2021


č. 90/ZMČ/2021


k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. z v o l i l o


přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit doručení seznamu zvolených přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 předsedkyni Obvodního soudu pro Prahu 9


T: 31. 12. 2021Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSO