Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2021


č. 91/ZMČ/2021


k návrhu na udělení Ceny městské části Praha 14Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


udělit Cenu městské části Praha 14

1. panu prof. Oldřichovi Čechovi, in memoriam

2. panu Ludvíkovi Hessovi

3. paní Mgr. Jiřině Olivové Břicháčkové

4. panu Antonínovi Břicháčkovi, in memoriam

5. panu Janu Břinkovi

6. panu Lumírovi Ruzhovi, in memoriam


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usneseníJiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14