Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2021


č. 92/ZMČ/2021


k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14