Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2021


č. 96/ZMČ/2021


k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2021Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2021

příjmy 543.424,61 tis. Kč

výdaje 466.222,86 tis. Kč

z toho:

kapitálové 164.585,40 tis. Kč

běžné 301.637,46 tis. Kč

financování - 77.201,75 tis. Kč


2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2021 s hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 24.069 tis. Kč

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


 
Na vědomí: OŘEŠ, odbory úřadu, příspěvkové organizace, SMP-14, a.s.