Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2021


č. 97/ZMČ/2021


k IV. změně rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2021Zastupitelstvo městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


14., 15., 16., 17., 18. a 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


 
Na vědomí: OŘEŠ