Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2021


č. 99/ZMČ/2021


k návrhu na Rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2022Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. návrh Pravidel pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části Praha 14 na rok 2022 dle přílohy č. 1

2. návrh rozpočtového provizoria městské části Praha 14 na rok 2022 dle přílohy č. 2


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


1. zabezpečit realizaci tohoto usnesení

2. po schválení státního rozpočtu České republiky na rok 2022 předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2022Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ, odbory úřadu, příspěvkové organizace, SMP-14, a.s.