Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2022


č. 13/ZMČ/2022


k návrhu na jmenování politika zodpovědného za oblast MA 21Zastupitelstvo městské části Praha 14I. j m e n u j e


Ing. Jana Lišku politikem zodpovědným za oblast MA 21T: 10. 4. 2022

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


 
Na vědomí: OSŘK - OSP