Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2022


č. 1/ZMČ/2022


k návrhu programu 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
Zastupitelstvo městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


program 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14