Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2022


č. 3/ZMČ/2022


ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2021
Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14