Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2022


č. 4/ZMČ/2022


k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14

 
Na vědomí: členové Zastupitelstva městské části Praha 14