Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2022


č. 5/ZMČ/2022


k volbě tajemníka kontrolního výboru z řad zaměstnanců městské části Praha 14

zařazených do Úřadu městské částiZastupitelstvo městské části Praha 14


I. z v o l i l o


tajemnicí kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 Bc. Soňu Mrvovou, zaměstnankyni městské části Praha 14, zařazenou do Úřadu městské části, s účinností ode dne 30. 3. 2022


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit veškerá související právní jednání, včetně informování tajemnice kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 o jejím zvolení do funkce


T: 30. 3. 2022

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KV ZMČ, tajemnice KV ZMČ, KÚ - PO, OPKČ