Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2022


č. 8/ZMČ/2022


k situaci na UkrajiněZastupitelstvo městské části Praha 14


I. o d m í t á


invazi Ruska na výsostné území státu Ukrajina


II. v y j a d ř u j e


1. podporu Ukrajině a jejím občanům


2. vůli a ochotu pomoci obětem ruské agrese z řad ukrajinských občanů a přijmout a podpořit je na svém území


III. b e r e n a v ě d o m í


1. zřízení zvláštní pracovní skupiny Rady městské části Praha 14, složené z jednoho zástupce za každou politickou stranu v zastupitelstvu, ke spolupráci s radou ve věci realizace postupu na podporu obětem ruské agrese z řad ukrajinských občanů

2. pověření starosty Jiřího Zajace koordinovat aktivity s hl. m. Prahou a jeho zástupci, příp. ukrajinskou ambasádou, zástupci zákonodárných sborů a zástupci státu

3. pověření Bc. Dagmar Součkové Mikoláškové předsednictvím zvláštní pracovní skupiny


IV. p o d p o r u j e


vyvěšení ukrajinské státní vlajky před budovu Úřadu městské části Praha 14
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: všechny odbory ÚMČ Praha 14, členové ZMČ