Samospráva ÚMČ Praha 14


VÝBĚR SMLOUVY
Číslo smlouvy
Firma (část názvu)
Adresa firmy (část názvu)
Předmět (část názvu)
Rok uzavření smlouvy
Měsíc uzavření smlouvy
ŘADIT PODLE

Číslo smlouvy Firma Adresa firmy Předmět Datum uzavření Platnost od Platnost do Datum ukončení
Maja Bohemia, s.r.o. Komunardů 1129/27, Praha 7-Holešovice, 170 00 Praha 7

Nebytový prostor 692
oční optika
č. sml. 01/SMP/11

24.1.2011 24.1.2011
1/04 Laktos Praha, spol. s r.o. (prodávající) Nová cesta 17, 140 00 Praha 4

Kupní smlouva na pozemek parc.č. 793/32 o výměře 65 m2 a 793/45 o výměře 55 m2 v k.ú. Kyje

15.1.2004 29.1.2004
1/11 Vacek Zdeněk Sečská 1847/7, 100 00 Praha 10-Strašnice

Kupní smlouva na pozemek parc.č. 924/2, ostatní plocha o celkové výměře 12m2, k.ú. Hostavice, č. 2011/OSMI/0001

3.1.2011 14.1.2011
1/12 Zamazalová Alena, Ing. Poděbradská 720/12, Praha 9-Hloubětín

Kupní smlouva č. 0319/2011/OSMI/1010 na pozemek parc.č. 735/9, k.ú. Hloubětín

2.1.2012 11.1.2012
1/10 Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 Bratří Venclíků 1070, 198 00 Praha 9-Černý Most I.

Dodatek č. 13 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14 ze dne 8.12.1997 pro rok 2010, č.j. 01/OSVZ/2010

19.1.2010 1.1.2010 31.12.2010
1/02 Zmek Petr, Mgr. Jíchova 852/12, Praha 9

Nájemní smlouva na část parc.č. 1760, zahrada o celkové výměře 400 m2, díl 4 v k.ú. Kyje

2.1.2002 1.1.2002 na dobu neurčitou
1/09 Havrda Jiří a Havrdová Terezia Cíglerova 1090, Praha 9-Černý Most

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky, č.j. 2009/SMP/C/001

5.1.2009 2.2.2009
1/08 Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Smlouva o partnerství č. INO/40/01/001420/2007 – realizace projektu Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektu HMP (Sdílený web)

7.1.2007 7.1.2007 31.12.2012
1/14 Calda Tomáš, Ing. Slévačská 494, Praha 9

Smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky, č. 2013/SMP/494/8

16.1.2014 10.3.2014
1/01 Správa majetku Praha 14, a.s. Konzumní 640/4, 198 00 Praha 9

Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech Městské části Praha 14 uzavřené mezi Městskou části Praha 14 a Správou majetku Praha 14, a.s. dne 9.11.1999

10.1.2001 10.1.2001 na dobu neurčitou
1/06 Betincová Barbora Anderleho 838, 198 00 Praha 9

Smlouva o zajištění individuální výuky anglického jazyka

4.1.2006 1.1.2006 31.12.2006
1/07 Spoluvlastníci bytových jednotek čp. 923 až 927v ul. Kukelská a Stavební bytové družstvo Severní Město Praha 8 Kukelská 923, Praha 9,Lodžská 568, Praha 8

Kupní smlouva č.j. 2006/OESM-OMD/24 na pozemky pod bytovými domy parc.č. 2693, 2694 a 2695, k.ú. Hloubětín

3.1.2007 7.5.2007
1/05 Vašková Stanislava, PaedDr., Kratochvílová Hana, Vašek Petr Školní 190,Průhonice, Duškova 4,Praha 5, Lidická 5,Praha 5

Kupní smlouva – pozemky parc. 44/2, 45/2, 45/3 v k.ú. Kyje, č.j. 2005/OESM/OMD/002

12.1.2005 28.2.2008
1/13 Klacek Miloš Mratín 31, 250 63 Praha-východ

Nájemní smlouva č. 0001/2013/OSMI/1070 na část pozemků parc.č. 1760, 2830/1 a 2832 v k.ú. Kyje (pozemek bude využíván jako zahrada)

3.1.2013 1.2.2013 na dobu neurčitou
1/03 Unger Miroslav, spol. s r.o. Mochovská 23, Praha 9 - Hloubětín

Kupní smlouva na pozemky parc.č. 1072/212 o výměře 39 m2, ost. plocha, zeleň, v k.ú. Hloubětín a parc.č. 1072/213 o výměře 101 m2, ost. plocha, zeleň, v k.ú. Hloubětín

8.1.2003 6.2.2003
2/03 Královi Vojtěch a Jana Kardašovská 774, Praha 9

Nájemní smlouva na byt č. 3, I. kategorie

9.1.2003 9.1.2003 na dobu neurčitou
2/08 Gotvald Vlastimil a Gotvaldová Alena Broumarská 241/37, Praha 9-Kyje

Darovací smlouva č.j. 2007/OESM-OMD/0111 – poskytnutí příspěvku na vybudování přečerpávající jímky splaškové kanalizace, pozemek parc.č. 181, k.ú. Kyje

7.1.2008 7.1.2008
2/04 Vysloužil Miroslav, Ing. Manželů Dostálových 1208, 198 00 Praha 9

Darovací smlouva – bezplatné přenechání finančních prostředků

12.1.2004 12.1.2004
2/11 Mastný Miroslav (dárce) Drahobejlova 1294/9, 190 00 Praha 9

Smlouva darovací na budovu č.p. 161, řadová garáž na pozemku parc.č. 2626/62, k.ú. Kyje, č. 2011/OSMI/0002

7.1.2011 7.1.2011
2/12 Hlavní město Praha, zastoupené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy Mariánské nám. 2, Praha 1, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1

Smlouva o výpůjčce č. 9/12/365/0002, akce:FARMÁŘSKÉ TRHY, pozemek parc.č. 72, k.ú. Černý Most, chodník CÍGLEROVA – M Rajská zahrada, č. 0032/2012/OPM/1080, TSKRP003HCVM

11.1.2012 1.1.2012 31.12.2012
Počet záznamů: 5500