Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 639/RMČ/2004

k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou - půl roku

II. u k l á d á
Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy na byt v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9

T: 31. 12. 2004

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS