Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 640/RMČ/2004

k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9


Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í

prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9 na dobu určitou - jeden rok v souladu s odst. 2 § 676 o.z.

II. u k l á d á
Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy na byt v č.p. 754, ul. Maňákova, Praha 9

T: 31. 12. 2004

 

ng. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS