Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 643/RMČ/2004

k žádosti o poskytnutí garsoniéry na místo zajištěného přístřeší


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s poskytnutím garsoniéry na místo zajištěného přístřeší dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o nesouhlasu s poskytnutím garsoniéry

T: 31. 12. 2004

2. zajistit podání návrhu na výkon rozhodnutí

T: 10. 2. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s. , KS, žadatel