Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 644/RMČ/2004

k návrhu na přidělení náhradního bytu v č. p. 1052 v ulici Doležalova, Praha 9 na dobu neurčitou na základě pravomocného rozsudku


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s přidělením náhradního bytu na dobu neurčitou na základě pravomocného rozsudku

II. u k l á d á
Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

  1. informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o schválení přidělení náhradního bytu v č. p. 1052 v ulici Doležalova, Praha 9
  2. zajistit provedení právních úkonů směřujících k vyklizení bytu v domě č. p. 846 v ulici Generála Janouška na základě pravomocného rozsudku soudu

T: 31. 12. 2004

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s. , KS