Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 646/RMČ/2004

k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytů nájemcům uvedeným v příloze č. 1 z důvodu, že nájemci byt neužívají bez vážných důvodů podle § 711 odst. 1, písm. h) obč. zák. a z důvodu hrubého porušování povinností nájemce podle § 711, odst. 1, písm. d) obč. zák.


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

podání výpovědi z nájmu bytů nájemcům uvedeným v příloze č. 1 - pouze v tiskové podobě podle § 711 odst. 1, písm. h) obč. zák. z důvodu, že nájemci byt neužívají bez vážných důvodů a podle § 711 odst. 1, písm. d) obč. zák. z důvodu hrubého porušování povinností nájemce

II. p o v ě ř u j e

Ing. Miroslava Froňka, starostu městské části Praha 14

podáním výpovědi z nájmu bytů nájemcům uvedeným v příloze č. 1 z důvodu, že nájemci byt neužívají bez vážných důvodů podle § 711 odst. 1, písm. h) obč. zák. a z důvodu hrubého porušování povinností nájemce podle § 711 odst. 1, písm. d) obč. zák.

III. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o schválení podání výpovědi

T: 25. 12. 2004

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS