Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 647/RMČ/2004

k návrhu na ukončení nájmu bytu v č. p. 494, ul. Slévačská, Praha 9, Hloubětín k 31. 12. 2004 a vrácení předplaceného smluvního nájemného ve výši


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

ukončení nájmu bytu v č. p. 494, ul. Slévačská, Praha 9, Hloubětín k 31. 12. 2004 a vrácení předplaceného smluvního nájemného

II. u k l á d á
Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dohody o ukončení nájmu bytu v č. p. 494, Slévačská ul., Praha 9, Hloubětín k 31. 12. 2004 a vrácení předplaceného smluvního nájemného


T: 31. 12. 2004

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS