Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 648/RMČ/2004

k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně MŠ Chvaletická 917, Lehovec


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

pronájem pokoje v ubytovně MŠ Chvaletická 917, Lehovec

II. p o v ě ř u j e
obchodní společnost Správa majetku Praha 14, a. s.

k podpisu ubytovací smlouvy

III. u k l á d á
Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o schválení pronájmu pokoje v ubytovně MŠ Chvaletická 917, Lehovec


T: 20. 12. 2004


Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: OŠ, SMP-14, a. s., ZŠ Bří Venclíků