Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 649/RMČ/2004

k návrhu ke změně doby trvání jmenování do funkce Mgr. Jiřiny Novákové, ředitelky Základní školy, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918 na dobu určitou


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost Mgr. Jiřiny Novákové, ředitelky ZŠ Chvaletická o prodloužení doby trvání jmenování do funkce do 31. 12. 2006

II. s o u h l a s í

se změnou doby trvání jmenování do funkce Mgr. Jiřiny Novákové, ředitelky ZŠ Chvaletická na dobu určitou od 1. 1. 2005 do 31. 7. 2005 současně s tím, že bude vypsán konkurz na místo ředitelky/ele ZŠ Chvaletická

III. u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. seznámit Mgr. Jiřinu Novákovou, ředitelku ZŠ Chvaletická se změnou doby trvání jejího jmenování do funkce na dobu určitou od 1. 1. 2005 do 31. 7. 2005 na základě schválené varianty

T: 30. 12. 2004

2. vypsat konkurz na místo ředitelky/ele ZŠ Chvaletická

T: únor 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: OŠ, PO, ZŠ Chvaletická