Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 650/RMČ/2004

k návrhu ke změně doby trvání jmenování do funkce Mgr. Václava Killicha, ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 na dobu určitou


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s prodloužením doby trvání jmenování do funkce Mgr. V. Killicha, ředitele ZŠ Vybíralova na dobu určitou od 1. 2. 2005 do 31. 7. 2005

2. s vypsáním konkurzu na místo ředitelky/ele ZŠ Vybíralova s termínem nástupu do funkce od 1. 8. 2005

II. u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. seznámit Mgr. Václava Killicha, ředitele ZŠ Vybíralova se změnou doby trvání jeho jmenování do funkce od 1. 2. 2005 do 31. 7. 2005

T: 30. 12. 2004

2. zajistit vydání nové jmenovací listiny v níž bude vymezená doba trvání ve funkci ředitele ZŠ Vybíralova od 1. 2. 2005 do 31. 7. 2005, jejímž uplynutím pracovní poměr založený jmenováním končí T: 30. 12. 2004

3. zajistit vypsání konkurzu na místo ředitelky/ele ZŠ Vybíralova

T: únor 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: OŠ, PO, ZŠ Vybíralova