Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 651/RMČ/2004

k návrhu na uzavření nájemní smlouvy mezi SMP–14, a. s. a Z© Gen. Janouąka 1006 a k dohodě o ukončení nájemní smlouvy mezi SMP–14, a. s. a Z© Chvaletická 918


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1.nájemní smlouvu mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou SMP-14, a. s. a Z© Gen. Janouąka 1006

2. dohodu o ukončení nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou SMP-14 , a. s. a Z© Chvaletická 918

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit

1. podepsání nájemní smlouvy mezi SMP-14, a. s. a Z© Gen. Janouąka 1006

2. podepsání dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi SMP-14, a. s. a Z© Chvaletická 918

T: 30. 12. 2004

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., Z© Gen. Janouąka, Z© Chvaletická, O©, OESM