Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 652/RMČ/2004

k návrhu na uzavření nové rámcové smlouvy s firmou EUROTEL na poskytovánízvýhodněných podmínek při poskytování základních a volitelných telekomunikačních služeb v sítích EUROTEL, jiných služeb a výkonů a dodávky mobilních telefonů, příslušenství k nim a dalších produktů společnosti EUROTEL


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením nové rámcové smlouvy s firmou EUROTEL na poskytování zvýhodněných podmínek při poskytování základních a volitelných telekomunikačních služeb v sítích EUROTEL, jiných služeb a výkonů a dodávky mobilních telefonů, příslušenství k nim a dalších produktů společnosti EUROTEL

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy s firmou EUROTEL

T: ihned

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS