Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 653/RMČ/2004

k návrhu na uzavření smlouvy o dílo na vypracování "akustické studie v oblasti ul. Kolbenova, Zelenečská a Poděbradská"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o vypracování akustické studie v oblasti ul. Kolbenova, Zelenečská, Poděbradská

II. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování „akustické studie v oblasti ul. Kolbenova, Zelenečská, Poděbradská“, kterou předložila obchodní společnost EKOLA group, spol. s r. o., Mistrovská 4/558, Praha 10

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

uzavřít smlouvu na vypracování "akustické studie v oblasti ul. Kolbenova, Zelenečská, Poděbradská" s firmou EKOLA group, spol. s r. o.

T: 17. 12. 2004

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí: KS, OÚR