Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 655/RMČ/2004

k návrhu výzvy k zakázce "Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách zřízených městskou částí Praha 14"


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. výzvu k zakázce "Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách zřízených městskou částí Praha 14"- příloha č. 1

2. seznam zájemců, kterým daná výzva bude doručena - příloha č. 2

II. j m e n u j e

hodnotící komisi, jejíž složení je uvedeno v příloze č. 3

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

1. zajistit odeslání výzvy stanoveným zájemcům

T: 16. 12. 2004

2. seznámit členy hodnotící komise s jejich jmenováním

T: 16. 12. 2004

3. seznámit Radu městské části Praha 14 s výsledkem hodnocení zakázky

T: 2. 2. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, členové hodnotící komise