Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 656/RMČ/2004

k dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů ze dne 30. 6. 2003


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Bří Venclíků 1072 dle zákona č. 116/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů ze dne 30. 6. 2003 (příloha č.1)

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Bří Venclíků 1072 dle zákona č. 116/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů ze dne 30. 6. 2003

T: ihned

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: Interprojekt, s. r. o. , OHS, KS