Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

51. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 18. 1. 2005

č. 45/RMČ/2005

k návrhu na zveřejnění záměrů na pronájem bytu č. 1 o velikosti 3 + 1, č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9, bytu č. 3 o velikosti 3 + 1, č. p. 759, ul. Rochovská, Praha 9 a bytu č. 8 o velikosti 1 + 1, č. p. 494, ul. Slévačská, Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávek a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

zveřejnění záměrů na pronájem bytu:

1. č. 1 o velikosti 3 + 1, č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky ve výši 604.671 Kč a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu

2. č. 3 o velikosti 3 + 1, č. p. 759, Rochovská ul., Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky ve výši 609.982 Kč a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu

3. č. 8 o velikosti 1 + 1, č. p. 494, Slévačská ul., Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky ve výši 397.747 Kč a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění záměru na pronájem bytu:

1. č. 1 o velikosti 3 + 1, č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky ve výši 604.671 Kč a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu

2. č. 3 o velikosti 3 + 1, č. p. 759, Rochovská ul., Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky ve výši 609.982 Kč a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu

3. č. 8 o velikosti 1 + 1, č. p. 494, Slévačská ul., Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky ve výši 397.747 Kč a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu

T: 31. 1. 2005

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS