Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

51. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 18. 1. 2005

č. 47/RMČ/2005

k prodeji pozemku parc. č. 1178/2 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1178/2 o výměře 15 m2 v k. ú. Kyje dle přílohy č. 1 -pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit předložení kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1178/2 v k. ú. Kyje Zastupitelstvu městské části Praha 14

T : 17. 3. 2005

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM, oddělení majetkových dispozic