Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

51. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 18. 1. 2005

č. 51/RMČ/2005

k návrhu na zapůjčení osobního počítače pro Český červený kříž, Bří Venclíků 1070, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zapůjčením osobního počítače pro potřeby Českého červeného kříže, Bří Venclíků 1070, Praha 9

II. u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zabezpečit zapůjčení a předání osobního počítače pro potřeby Českého červeného kříže, Bří Venclíků 1070, Praha 9

T: 31. 1. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: OS ČČK, OSVZ, OI - Ing. Klička