Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

51. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 18. 1. 2005

č. 52/RMČ/2005

k návrhu na uzavření smluv o úhradě příspěvku na náklady spojené s provozem LSPP na první čtvrtletí roku 2005


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smluv o úhradě příspěvku na náklady spojené s provozem LSPP na první čtvrtletí roku 2005 dle přílohy č. 1

II. u k l á d á

zabezpečit uzavření smluv o úhradě příspěvku na náklady spojené s provozem LSPP na první čtvrtletí roku 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí : OSVZ, OPBM KS, MČ Praha 21, MČ Horní Počernice