Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 2. 2005

č. 53/RMČ/2005

k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede : nositel úkolu
Na vědomí : nositelé úkolů