Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 2. 2005

č. 54/RMČ/2005

k návrhu na IV. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2004


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se IV. úpravou a změnou rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2004

 

schválený rozpočet  
217.337.000 Kč
financování  
3.257.000 Kč
výdaje  
220.594.000 Kč
upravený rozpočet po III. úpravě a změně  
344.990.500 Kč
navýšení rozpočtu v celkové výši  
6.465.800 Kč
z toho:
 
  dotace státní rozpočet
1.109.100 Kč
  dotace MHMP
6.959.000 Kč
  fond rozvoje a rezerv
310.000 Kč
  zaměstnanecký fond
478.900 Kč
  vráceno do fondu rozvoje a rezerv
- 2.391.200 Kč
upravený rozpočet  
341.071.100 Kč
financování  
10.385.200 Kč
výdaje celkem  
351.456.300 Kč

 

 

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh na IV. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2004 k projednání Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 17. 3. 2005

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM