Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 2. 2005

č. 55/RMČ/2005

k personálnímu složení Komise životního prostředí


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

rezignaci Ing. Milana Tůmy na členství v Komisi životního prostředí ke dni 31. 1. 2005

II. j m e n u j e

Ing. Simonu Ďoubalovou členkou komise životního prostředí s účinností od 1. 2. 2005

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Na vědomí : KS, Komise životního prostředí, žadatelé