Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 2. 2005

č. 57/RMČ/2005

k uvolnění finančního příspěvku pro pořádání Miss Gypsy World


Rada městské části Praha 14

I. s e  s e z n á m i l a

s žádostí pana Miloše Hory ze dne 20. 1. 2005

II. s c h v a l u j e

uvolnění finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč pro sdružení Šance pro pořádání Miss Gypsy World

III. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit vyplacení finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč pro sdružení Šance pro pořádání Miss Gypsy World

T: 28. 1. 2005

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : KS, OESM