Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 2. 2005

č. 58/RMČ/2005

k návrhu na stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. d o p o r u č u j e

stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 na základě nařízení vlády č. 697/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění ve výši uvedené v důvodové zprávě s účinností od 1. 1. 2005

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit návrh na stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 17. 3. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: PO