Městská část Praha 14
Rada městské části

Usnesení

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 2. 2005

č. 59/RMČ/2005

k návrhu na uzavření dodatku č. 13 k pojistné smlouvě č. 0000045018 uzavřené mezi Hasičskou vzájemnou pojią»ovnou, a. s. a městskou částí Praha 14 a na uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 3049155175 uzavřené mezi Českou podnikatelskou pojią»ovnou, a. s. a městskou částí Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. souhlasí

s uzavřením dodatku č. 13 k pojistné smlouvě č. 0000045018 uzavřené mezi Hasičskou vzájemnou pojią»ovnou, a. s. a městskou částí Praha 14 a s uzavřením dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 3049155175 uzavřené mezi Českou podnikatelskou pojią»ovnou, a. s. a městskou částí Praha 14

II. ukládá

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č. 13 k pojistné smlouvě č. 0000045018 uzavřené mezi Hasičskou vzájemnou pojią»ovnou, a. s. a městskou částí Praha 14 a dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 3049155175 uzavřené mezi Českou podnikatelskou pojią»ovnou, a. s. a městskou částí Praha 14

T: 15. 2. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OPBM KS