Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 2. 2005

č. 66/RMČ/2005

k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu v č. p. 1041, Doležalova ul., Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í,

že dne 26. 1. 2005 se uskutečnilo otevírání obálek na pronájem bytu v domě č. p. 1041, Doležalova ul., Praha 9 s jediným uchazečem

II. s c h v a l u j e

vítěze výběrového řízení na pronájem bytu v domě č. p. 1041, Doležalova ul., Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou se smluvním nájemným za první měsíc nájmu ve výši 1.170 Kč na byt o velikosti 1 + kk, I. kategorie v domě č. p. 1041, Doležalova ul., Praha 9 s vítězem výběrového řízení

T: 28. 2. 2005

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, uchazeč výběr.řízení