Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 2. 2005

č. 67/RMČ/2005

k návrhu na zrušení výběrového řízení na pronájem bytu v č. p. 773, Kardašovská ul., Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. r u š í

výběrové řízení na pronájem bytu v domě č. p. 773, Kardašovská ul., Praha 9

II. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru na pronájem bytu v domě č. p. 773, Kardašovská ul., Praha 9

III. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o:

1. zrušení výběrového řízení na byt v č. p. 773, Kardašovská ul., Praha 9

2. souhlasu se zveřejněním záměru na předmětný byt

T: 10. 2. 2005

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, uchazeči výběr.řízení