Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 2. 2005

č. 68/RMČ/2005

k návrhu na skončení nájmu dohodou jednoho nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 770 ulice Kučerova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dohody o skončení nájmu jednoho nájemce z nebytových prostor v objektu č. p. 770 ul. Kučerova dle přílohy č. 1tohoto usnesení- pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o odsouhlasení uzavření dohody o skončení nájmu jednoho nájemce z nebytových prostor v objektu č. p. 770 ul. Kučerova, Praha 9

T: 28. 2. 2005

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM, Advokátní kancelář, Mgr. Liliana Vochalová, nám. I.P. Pavlova 3, 120 00 Praha 2