Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

52. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 2. 2005

č. 69/RMČ/2005

k návrhu na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městskou částí Praha 14 a společností Centrum Prof. ČECHA, s. r. o.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městskou částí Praha 14 a společností Centrum Prof. ČECHA, s. r. o. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o souhlasu s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městskou částí Praha 14 a společností Centrum Prof. ČECHA, s. r. o.

2. zajistit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městskou částí Praha 14 a společností Centrum Prof. ČECHA, s. r. o.

III. p o v ě ř u j e

Ing. Miroslava Froňka, starostu městské části Praha 14

podepsáním smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městskou částí Praha 14 a společností Centrum Prof. ČECHA, s. r. o.

T: 15. 2. 2005

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, Centrum Prof. ČECHA, s. r. o